106 நாட்கள் முடக்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் சிட்னி

அவுஸ்திரேலியாவின் பெரிய நகரமான சிட்னியில் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் வீதம் 70 க அதிகரித்துள்ள நிலையில் 106 நாட்களாக அமுலில் இருந்த கட்டுப்பாடுகள்…